Tag: principles

1 post

Zasada: niech pracuje system

Poniżej notatki z kursu „Interfejs użytkownika i prezentacja informacji”, Bureau...