Web aplikacja "One" dla Nationale Nederlanden

UX/UI Design, WebApp

NN Hero
Zadanie

Gruntowne przeprojektowanie procesu sprzedaży polis, uproszczenie i uspójnienie każdego etapu procesu, wykonanie redesign'u bazującego na istniejącym Design System.

Zespół

Piotr Wilk – Team Lead
Sergiusz Moroz – Designer
Milena Piwowarczyk – Designer

Produkt / Usługa

Doradctwo w zakresie UX/UI
Usprawnienie procesów
Redesign

Czas realizacji

2 lata

Opis projektu

W TeddyGraphics, pod nadzorem Team Lead'a Piotra Wilka, przez 2 lata byliśmy zaangażowani w rozwijanie platformy ubezpieczeniowej dedykowanej agencji Nationale Nederlanden.

O platformie

Platforma jest używana przez agentów ubezpieczeniowych podczas sprzedaży polis. Platforma już od lat istnieje na rynku, lecz wymagała przeprojektowania pod kątem użyteczności, wygody jak i zarówno atrakcyjności. Niektóre etapy procesu były zbyt nieintuicyjne, formularze za długie, a zarządzanie kilkoma osobami na jednej polisie uciążliwe.

Etapy procesu

Zadanie

Zadanie, nad którym pracowaliśmy, skupiało się na gruntownym przeprojektowaniu procesu sprzedaży polis. Naszym głównym celem było uproszczenie i uspójnienie każdego etapu procesu, a następnie wykonanie redesign'u bazującego na istniejącym Design System.

Widok kilku ekranów starej aplikacji

Zestawienie ekranów przed i po aktualizacji

Zestawienie ekranów przed i po aktualizacji

Przebieg prac

Głównie koncentrowaliśmy się na projektowaniu poszczególnych etapów, bazując na już przeprowadzonych wewnętrznych badaniach NN, opiniach doświadczonych agentów oraz wskazówkach zespołu zarządzającego platformą.
Na samym początku projektu musieliśmy zanurzyć się w świecie ubezpieczeń, zrozumieć i przeanalizować aktualne funkcjonowanie platformy, a następnie zapoznać się ze wszystkimi wymaganiami.

Filmik z iteracjami kilku ekranów

Na przebiegu dwóch lat uczestniczyliśmy w dwóch design sprintach w Warszawie, aby dostosować nasze prace do integracji aplikacji “One” z innymi narzędziami do zarządzania polisami, na przykład takimi jak aplikacja "Moje NN" dla obecnych klientów NN (w aplikacji “Moje NN” użytkownicy mieli możliwość sprawdzenia szczegółów swojej polisy oraz zgłoszenia ewentualnego wypadku).

Pełniliśmy także rolę obserwatorów podczas badań jakościowych. Naszym zadaniem było zbieranie i systematyzowanie wniosków, omawianie ich, a następnie wdrażanie uzgodnionych poprawek.

W trakcie prac często tworzyliśmy interaktywne prototypy aby lepiej zwizualizować mechanizmy działania aplikacji.

Filmik z prototypem

W przypadku tak obszernego projektu nie można obejść się bez iteracji i poprawek. Poniżej pokazuję przykład dwóch ekranów z kilkoma przeprowadzonymi iteracjami.

Filmik z iteracjami kilku ekranów

Mój zakres prac

Moja rola skupiała się głównie na projektowaniu etapów przypisanych do mnie. W trakcie pracy korzystaliśmy z zasad Gesztalda, heurystyk Nilsena oraz znanych wzorców. Organizowaliśmy również kilka spotkań z agentami, aby lepiej zrozumieć ich sposób pracy i przedstawić nasze koncepcje.

Główne składowe mojej pracy:

1. Analiza obecnej platformy oraz badań;
2. Projektowanie przypisanych do mnie etapów w procesie sprzedania polis;
3. Utrzymanie spójności z design systemem (odstępy, typografia, komponenty, reużywalność dotychczasowych rozwiązań);
4. Prezentowanie pomysłów na online spotkaniach;
5. Przekazywanie makiet deweloperom.

Rozpoznanie potrzeb

Po 1,5 roku pracy nad wszystkimi etapami projektu, skoncentrowaliśmy się na opracowywaniu narzędzia, które pomaga osobom zainteresowanym zakupem polisy poznać wszystkie aspekty ubezpieczenia.
To narzędzie pomaga agentowi skuteczniej opowiedzieć, przedstawić oraz szacunkowo wycenić polisę dla klienta podczas spotkania.

Filmik funkcjonalności rozpoznania potrzeb

Widoki ekranów aplikacji "One" oraz "Rozpoznania potrzeb".

Widok 1
Widok 2
Widok 3
Widok 4
Widok 5

Zdobyte doświadczenie

— Podczas mojej pracy zdobyłem ogromne doświadczenie w projektowaniu, co pozwoliło mi doskonalić umiejętność analizy i interpretacji danych oraz efektywne wdrażanie odpowiednich rozwiązań;
— Nauczyłem się pracować z Design Systemem, projektując nowe komponenty zgodnie z konkretnymi potrzebami;
— Zyskałem większą świadomość dotyczącą potrzeb użytkowników, zwłaszcza w kontekście branży ubezpieczeniowej.

Podsumowanie

Platforma została zoptymalizowana pod kątem ułatwienia agentom dostępu do niezbędnych informacji, bieżącego monitorowania polis oraz sprawnego przeprowadzania kalkulacji. Dzięki naszej pracy, agenci Nationale Nederlanden korzystają z użytecznego i atrakcyjnego narzędzia, usprawniając tym samym cały proces sprzedaży ubezpieczeń.