Platforma ubezpieczeniowa dla Nationale Nederlanden

UX/UI Design, WebApp

NN Hero
Zadanie

Redesign platformy ubezpieczeniowej

Zespół

Piotr Wilk – Team Lead
Sergiusz Moroz – Designer
Milena Piwowarczyk – Designer

Czas realizacji

1,5 roku

Narzędzia

Figma

Opis projektu

W TeddyGraphics, pod nadzorem Team Lead'a Piotra Wilka, przez 1,5 roku pracowaliśmy nad platformą ubezpieczeniową dla agencji Nationale Nederlanden.
Obecnie produkt jest na etapie developmentu, dlatego opiszę mój ogólny udział w projekcie i zdobyte doświadczenie.

O platformie

Platforma jest używana przez agentów ubezpieczeniowych podczas sprzedaży polis.

Zadanie

Naszym zadaniem było przeprojektowanie procesu sprzedaży polis, uproszczenie i uspójnienie każdego kroku w procesie, a następnie wykonanie redesign'u w oparciu o gotowy Design System. Raz w tygodniu zderzaliśmy się z zespołem klienta.

Mój zakres prac:

1. Analiza obecnej platformy oraz badań,
2. Projektowanie przypisanych do mnie etapów w procesie sprzedania polis,
3. Utrzymanie spójności z design systemem (odstępy, typografia, komponenty, reużywalność dotychczasowych rozwiązań),
4. Prezentowanie pomysłów na online spotkaniach,
5. Przekazywanie makiet deweloperom.

Zdobyte doświadczenie:

– Zdobyłem ogromne doświadczenie w projektowaniu, nauczyłem się lepiej analizować i interpretować dane, a następnie wdrażać odpowiednie rozwiązania.
– Nauczyłem się pracować z Design Systemem i projektować nowe komponenty według ustalonych potrzeb.
– Zdobyłem większą świadomość o potrzebach użytkowników, zwłaszcza w branży ubezpieczeniowej.